Sök
VA-aktuellt

Danska avloppet i Öresund ingen bajsflod

Öresund Huvuddelen av det danska avloppsvatten som normalt släpps ut i Öresund i samband med större regnväder, är helt eller delvis renat. Även huvuddelen av det som i pressen beskrivits som ”bajsvatten” är delvis renat avlopp. Läs mer

VA-aktuellt

Samordnad vattenförsörjning i Kronoberg

Gemensam satsning Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat Växjö kommun ett bidrag med upp till 647 500 kronor till en kommungemensam utredning om möjligheterna till samordnad ... Läs mer

VA-aktuellt

Växjö och Alvesta planerar VA-samarbete

Samarbete Växjö och Alvesta kommuner ska se över möjligheterna att samarbeta om VA-försörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Felaktigt VMA om vattenproblem

VMA Krisinformation.se publicerade under onsdagen 27 maj flera felaktiga test-VMA-meddelanden till allmänheten i Kalmar län. Ett av de felaktiga meddelandena handlade om dåligt ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-personal ska kunna testas för covid-19

Coronapandemin Nu ska VA-personal kunna testas för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjölundaverket blir bättre mot bräddningar

Reningsverk Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö har ett nytt inlopp på plats. Det ska innebära en bättre vattenmiljö med ännu färre bräddningar och en säkrare avloppsvattenrening som ... Läs mer

VA-aktuellt

Köpenhamn bräddar 7 miljoner kubik i Öresund

Danmark Det släpps årligen ut cirka sju miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten till Öresund från Köpenhamna kommun. Uppgifterna väcker stor debatt i Danmark. ARTIKELN ÄR UPPDATERAD ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Sverige har överträtt avloppsdirektivet

EU-domstolen Regeringen har lämnat in sitt svar till EU-domstolen efter att EU-kommissionen stämt Sverige för överträdelser mot Avloppsdirektivet på tio orter. Sverige erkänner tre av ... Läs mer

VA-aktuellt

Dansk bräddning uppskjuten

Danmark Bräddningen av bara delvis renat avloppsvatten ut i Öresund ,från den danska sidan har skjutits upp till hösten. Under tiden ska alternativ utredas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordmaling in i Vakin

Samarbete Det kommunövergripande VA-bolaget Vakin får en ny delägare när Umeå och Vindeln släpper in Nordmaling i samarbetet. ... Läs mer

VA-aktuellt

IWA Copenhagen 2020 händer 2021

IWA IWA World Water Congress and Exhibition genomförs i Köpenhamn 9-14 maj 2021. Konferensen och mässan som förväntas locka 10 000 deltagare var ursprunglingen tänkt att hållas hösten 2020 ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbygge igång i Kristianstad

Byggstart Bygget av Kristianstads nya reningsverk är igång. Tisdagen 19 maj så markerades byggstarten med en första pålning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattensmart verktyg

Vattenbesparing Ett beräkningsverktyg för vattensmarta. Så sprider Laholmsbuktens VA nyheten om en ny webbtjänst där villaägare kan beräkna hur mycket regnvatten de kan samla upp för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen dispens vid Gävles vattentäkt

Vattenskydd Länsstyrelsen Gävleborg avslår Vattenfalls ansökan om dispens för att få etablera en transformatorstation inom skyddsområdet för Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kristianstad kommun fällda för felaktig upphandling

Upphandling Förvaltningsrätten går på konkurrensverkets linje i tvisten om Kristianstad kommuns upphandling av pilotanläggning för läkemedelsrening. Kommunen döms att betala en ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020