Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Internt fosforläckage i sjöar – transport från sediment till stabiliserande material

Internationell VA-utveckling 3/24

Fosforrörelser från sjösediment kan med tiden medverka till läckage från pålagt P-stabiliserande material. Försök har gjorts med ytvattenverksslam som sedimenttäckning.

Text/Jörgen Hanaeus

Olika fosforblockerande material har provats för att hindra utläckage av fosfor från sediment och därigenom minska internbelastningen av fosfor i sjöar. Vissa tillämpningar har inte gett önskat resultat. Här testades hypotesen att P-läckage från sediment till täckmaterial är en kritisk faktor, där det vanligen antas att täckmaterialet och sedimentet har fullständig kontakt. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid