Annons Kamstrup 2024

Avskiljning av mikroföroreningar i tyska avloppsreningsverk – en lägesrapport

Internationell VA-utveckling 4/24

I Tyskland pågår sedan 2008 en tills vidare frivillig utbyggnad av kommunala avloppsreningsverk för avskiljning av mikroföroreningar. I augusti 2023 fanns 51 reningsverk i drift för detta ändamål. De största anläggningarna använder aktivt kol i pulverform (PAC) eller ozon. Filter med granulerat aktivt kol (GAC) finns på små och medelstora reningsverk (q < 500 l/s). Kolfiltren är ofta ombyggda sandfilter.

Text/Hans Holmström

I Tyskland pågår sedan 2008 en tills vidare frivillig utbyggnad av kommunala avloppsreningsverk för avskiljning av mikroföroreningar. I augusti 2023 fanns 51 reningsverk i drift för detta ändamål. De största anläggningarna använder aktivt kol i pulverform (PAC) eller ozon. Filter med granulerat aktivt kol (GAC) finns på små och medelstora reningsverk (q < 500 l/s). Kolfiltren är ofta ombyggda sandfilter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid