Annons Kamstrup 2024

FOTO: Daniel Wiadro/Unsplash

Anferra omvandlar miljöfarligt stålavfall till järnklorid som renar dricksvatten

Branschnytt

Återvunnet järn från stålavfall blir till järnklorid med ny metod.

Oljeblandat farligt stålavfall är ett stort problem inom stålbearbetning. Anferra, som är ett nytt bolag i Chalmers Ventures portfölj, har en patentsökt metod som omvandlar järnet i stålet till järnklorid för vattenrenings. Idag bränns eller deponeras avfallet. Med Anferras teknologi kan upp till 100 procent istället återvinnas.

Det handlar om oljeblandat slipdamm, så kallat slipmull, från stålbearbetning. Till skillnad mot annat stålavfall, finns få gångbara återvinningsmetoder. Istället läggs mullen på deponi eller förbränns med låg energiåtervinning.

– Anferras vision är att inga stålbearbetningsföretag i framtiden tvingas deponera eller bränna upp värdefulla metaller, och att Anferras processer används av återvinningsföretag på en global nivå, säger Ebba Adolfsson, medgrundare till bolaget, i ett presseddelande.

Marknaden för bolaget är stor. Bara i Europa genereras mer än 500 000 ton per år, på global nivå är mängden fem miljoner ton. Och stålbearbetningsindustrin är stadigt växande.

– Anferra har de viktigaste delarna som vi ser att startups bör sträva efter. Bolaget utvecklar en innovativ teknik som adresserar miljö- och klimatutmaningar som baseras på forskning i världsklass. Teamet är kompetent, drivet och affärsinriktat med ambitiösa mål, säger Fredrik Örneblad, Seed Investment Manager, Chalmers Ventures.
Chalmers Ventures tror också på en enorm ekonomisk tillväxtpotential i Anferras affärsidé, där varje ton av återvunnet stålavfall inte bara representerar en miljövinst utan också en betydande ekonomisk möjlighet.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Anferras strategi är att samarbeta med återvinningsföretag som redan idag hanterar stora mängder stålavfall.

– Just nu arbetar vi parallellt på labb- och pilotskala för att optimera processen och utveckla den mot industriell gångbarhet. Vi har kontinuerligt samarbete med stålbearbetningsföretag och kemiföretag för att få feedback kring processens och produkternas kvalitet. Kommande år planerar vi att initiera ett större pilotprojekt i tillsammans med kunder och partners, säger Ebba Adolfsson.

Bakom den patentsökta tekniken ligger forskning från Chalmers. Järnklorid är ett av de mest använda ämnena för att rena dricksvatten från organiska ämnen, vars efterfrågan kommer öka drastiskt till följd av EUs nya EU avloppsdirektiv. Processen genererar samtidigt vätgas som biprodukt.

– De övriga beståndsdelarna avfallet kan filtreras ut och återvinnas till nytt rostfritt stål. Det känns bra att bidra till att stål- och kemiindustrierna kan använda materialens byggstenar innovativt gång på gång i framtiden. Vi ser också en att vätgas används som en naturlig del i energisystemet, och som bränsle för transporter, säger Ebba Adolfsson.
Anferra har bidragit, och fortsätter bidra, till en industri där materialens byggstenar nyttjas innovativt gång på gång både inom stål- och kemiindustrierna.

Annons Wateraid