Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Jon Flobrant/Unsplash

Lag om naturrestaurering bra för svenska vatten

VA-aktuellt

EU:s nya naturrestaureringslag kommer inte att innebära nya våtmarker för svensk del de närmaste åren. Däremot kan det ge en skjuts till underhållet av dem som finns och även för att återskapa de naturliga miljöerna i landets älvar. Alla experter Cirkulation talat med är positiva till lagen och anser att den kan göra skillnad för svenskt vatten och biologisk mångfald.

Text/Kristina Wallin

Det tog tid och ingen trodde att EU:s länder skulle kunna komma överens den här gången heller, när miljöministrarna möttes 17 juni. Lagen om naturrestaurering har varit kontroversiell och Sverige var ett av de länder som motsatte sig att den skulle röstas igenom. När Österrikes miljöminister röstade ja, trots att hennes regering sagt nej, var den plötsligt ett faktum.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid