Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Tryckledning för biologiskt överskottsslam

Internationell VA-utveckling

Luktproblem och undermålig slamhantering har åtgärdats genom pumpning av det biologiska överskottsslammet från ett litet avloppsreningsverk via en lång tryckledning till ett annat reningsverks spillvattennät. Bildning av svavelväte i ledningen har motverkats genom växelvis pumpning varje timme av bioslam och renat avloppsvatten.

Text/Hans Holmström

Pumpningen av bioslam ställdes in på 24 pumpningar per dygn, med ca 3,5 m³ slam varje gång, direkt följd av lika mycket renat avloppsvatten. Uppehållstiden i tryckledningen blir då 4,0 – 4,5 timmar med en strömningshastighet på ca 1,0 m/s. Det medför att sedimentering i ledningen och tjock slamhud på väggarna motverkas. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid