Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Osäker säkerhet: Nödvattenförsörjning och ministandarder i länder med hög leveranssäkerhet

Internationell VA-utveckling 3/24

En litteraturstudie över standarder och ramverk för vattenförsörjning i nödsituationer samt av lagstiftning i europeiska, österrikiska och tyska sammanhang. Kommentarer kring svenska förhållanden.

Text/Christina Nordensten

Rapporten inleder med att påtala FNs slutsatser i arbetet katastrofriskreducering – Disaster Risk Reduction (DRR) – att motståndskraften hos kritisk infrastruktur som vattenförsörjning är väsentlig för samhället och har stor betydelse för folkhälsa och medborgarnas säkerhet. Ett av de 7 mål som togs fram under konferensen i Sendai, avseende arbetet under 2015-2030, är att avsevärt minska risken för katastrofskador på kritisk infrastruktur. Inte minst mot bakgrund av nya säkerhetspolitiska risker, som exempelvis asymmetriska konflikter, internationell terrorism, fundamentalism av olika former och tillhörande militära konflikter, och stora naturliga risker som extrema väderförhållanden pga. klimatförändringar som potentiellt kan skada. Även skador på annan infrastruktur och energiförsörjning kan leda till avbrott som föroreningar av dricksvatten, oavsett land. Mer svårbedömt är kaskadeffekter som rör sig utanför den lokala nivån. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid