Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Former av fosfor i slam efter olika slags värmebehandling

Internationell VA-utveckling

Värmebehandling av slam görs på olika sätt och fosforinnehållet antar då olika former. Hydrotermisk karbonisering, pyrolys och förbränning har undersökts. Med ökande temperatur konverteras organisk fosfor till oorganisk.

Text/Jörgen Hanaeus

Det blir allt viktigare att återvinna fosfor i näringskretsloppet. En teknik är att angripa slamcirkulationen med värmetillsats för att skapa användningsbara restprodukter. Olika temperatur har olika effekter. Här diskuteras produkterna hydrokol (HC), biokol (BC), avloppsslamaska (SSA), hydrokolaska (HCA) och biokolaska (BCA).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid