Annons Kamstrup 2024

Om regional dricksvattenförsörjning i Tyskland

Tyskland planerar att utöka vattenöverföringarna över långa avstånd mot bakgrund av många och trängande utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Kustnära grundvattenmagasin hotas av försaltning på grund av havsnivåhöjningen. Intensivt jordbruk påverkar grundvattnet i hela landet. Klimatförändringarna leder till stora hydrologiska variationer under året. Urbaniseringen leder till ökad befolkning i de större städerna men avfolkning på landsbygden.

Läs mer

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater
Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Guide för incidenthantering inom Vatten- och avloppssektorn

Den här guiden är framtagen av USA:s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Federal Bureau of Investigation (FBI) och Environmental Protection Agency (EPA). Sammanfattningen av rapporten omfattar det som kan vara av intresse för Sverige och utelämnar organisatoriska strukturer och specifika rapporteringsvägar samt ett antal bilder från guiden. Däremot kan viss information vara inspiration till nationell utveckling av incidenthanteringsstöd om det inte redan finns på plats.

Läs mer