Annons VA-tour Sweden 2024
Annons VAK2024b

Avskiljning av mikroföroreningar med ozon och granulerat aktivt kol

Avskiljningsgraden för mikroföroreningar i avloppsvatten kan uppskattas genom mätning av några utvalda indikatorämnen. Idag finns både ett tyskt förslag och ett EU-förslag hur detta kan ske. I denna artikel studeras hur åtta av de nio föreslagna ämnena i det tyska förslaget påverkas av ozon, granulerat aktivt kol (GAC) och kombinationer av dessa metoder. Den bästa effekten erhölls av effektiv ozonering med ett efterföljande kolfilter för polering. Reningsresultat och kostnader redovisas för sex driftsätt med ozon och/eller kolfiltrering.

Läs mer

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket