Användarvillkor och integritetspolicy

Vid beställning av abonnemang från Cirkulation/Ohlson & Winnfors AB, och registrering av digitalt inloggningskonto på Cirkulation.se, godkänner du följande användarvillkor och att du har tagit del av dessa:

 • Ett inloggningskonto på Cirkulation.se är alltid personligt, och får inte delas med eller spridas till andra, vare sig inom eller utanför din organisation.
 • Betalning för beställt abonnemang sker, om inget annat avtalas, mot vår faktura (30 dagars kredittid). Fakturor avser alltid abonnemangsperioden i förskott.
 • När beställd abonnemangsperiod närmar sig sitt slut skickar vi ett erbjudande om förnyelse, i form av en ny faktura (med då aktuellt pris) för nästkommande period. Förnyelse/förlängning av abonnemanget är frivilligt och sker genom att betala fakturan. För att underlätta vår administration önskar vi dock att du meddelar oss i god tid om du inte önskar förnya abonnemanget.
 • Adressändringar, uppsägningar och annan information som kan påverka fullgörandet av våra tjänster meddelar du genom att kontakta oss.
 • Vi medger inte återbetalning av delvis utnyttjat abonnemang, i den händelse det exempelvis sägs upp i förtid eller (av skäl som inte beror på oss) inte kan fullgöras temporärt.
 • Cirkulation.se vänder sig främst till juridiska personer, och alla priser och avgifter anges därför exklusive moms. Tillkommande moms på abonnemangstjänster är för närvarande 6%.
 • Priser och avgifter som anges vid beställningstillfället gäller endast då. Eventuella prisjusteringar vid förnyelse meddelas genom ovan nämnda förnyelseerbjudande.
 • Om du beställer ett abonnemang som privatperson har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från din beställning. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta oss via mejl eller telefon. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets webbsida: www.konsumentverket.se

Integritetspolicy & personuppgiftshantering

Utgivaren Ohlson & Winnfors AB lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver hantera dina uppgifter om du/ditt företag köper eller använder någon av dessa tjänster:

 • Abonnemang på VA-tidskriften CIRKULATION.
 • Ett digitalt registrerat användarkonto på Cirkulation.se.
 • Abonnemang på (med tillhörande användarkonto) vårt digitala nyhetsbrev Internationell VA-utveckling.
 • Vårt kostnadsfria digitala nyhetsbrev VA-aktuellt.
 • Annonserar i någon av våra publikationer, beställer våra böcker eller köper/använder någon annan tjänst eller vara från oss eller våra eventuella samarbetspartners.
 • Besöker våra webbsidor och utnyttjar deras funktioner.

Vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar, varför och på vilka rättsliga grunder kan du läsa i vår integritetspolicy (PDF-dokument). Nedan följer en sammanfattning av innehållet i policydokumentet:

 • Allmänt Ohlson & Winnfors AB värnar om din personliga integritet och följer EU:s dataskyddsförordning GDPR. I vår roll som personuppgiftsansvarig vill vi att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter säkert, och ser därför till att tillämplig lagstiftning om uppgiftsskydd alltid följs.
 • Tillämpning Vår integritetspolicy omfattar all behandling av dina personuppgifter som vi samlar in om dig i egenskap av kund, kontaktperson för din arbetsgivare och/eller annan användare av samtliga våra tjänster.
 • Insamlade uppgifter Utöver de personuppgifter vi inhämtar direkt från dig kan vi få viss information från din arbetsgivare eller medlemsorganisation. Den informationen kan inkludera kontaktuppgifter och uppgifter om yrkesroll.
 • Användning Ohlson & Winnfors AB använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra avtal samt för att möjliggöra och upprätthålla affärsrelationer. Vi använder dem inte i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som nödvändigt.
 • Delning För att fullgöra avtal behöver vi lämna ut dina uppgifter till underleverantörer såsom tryckerier, IT-operatörer och andra samarbetspartners. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.
 • Dina rättigheter Du har enligt lag rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig, vad vi gör med dem och till viss kontroll över dem. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter, med mera.

Kontaktuppgifter Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss: Ohlson & Winnfors AB (org nr 556450-8249), Olaigatan 34, 703 61 Örebro. Telefon: 019-10 80 50

Mer information om GDPR och dina rättigheter finns hos: Datainspektionen