Annons Vatten 2025 Vatten 2025

FOTO: Erik Winfnors Wannberg

Låg självfinansieringsgrad och ökad ränterisk inom VA

VA-aktuellt

Kommuninvest släpper nu rapporten Dyrare droppar – ökad skuldsättning och stigande räntor för kommunala VA-verksamheter. Rapporten om kommunalt VA ska belysa konsekvenserna av ökad skuldsättning och små marginaler. Avgifterna för kommunalt vatten och avlopp höjdes 2023 och 2024 med historiskt höga nivåer. Inflation, stigande räntor och högre elpriser är några av de orsaker som har bidragit till avgiftshöjningarna. En majoritet av landets kommuner höjde i år taxorna med över tio procent.

Text/Erik Winnfors Wannberg

VA-.verksamheterna i kommunerna har låg självfinansieringgrad och ökad räntekänslighet. Det konstaterar Kommuninvest i den nya rapporten. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid