Annons Kamstrup 2024

Visuell kodning av nudge-influencers och utforskande av deras effekt på hållbar konsumtion bland barn

Internationell VA-utveckling 4/24

Förenklade processer och lättåtkomlighet är nudge-tekniker, att knuffa i rätt riktning, som kan användas för att nå fram till barn, i syfte att uppmuntra hållbar konsumtion. I en litteraturstudie tas bland annat exempel från en kampanj kring vattenbesparing i Tyskland.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Barn är utan tvekan viktiga som marknadssegment för marknadsförare. Forskarna i studien menar  att uppmuntran till ansvarsfull konsumtion och att göra barn miljökunniga skulle hjälpa till i de pågående ansträngningarna att rädda planeten från miljöförstöring. Baserat på denna bakgrund undersöker denna studie betydelsen av att uppmuntra barn att konsumera “hållbart”.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid