Annons Kamstrup 2024

Rörmaterialets inflytande på desinfektion av P. aeruginosa och A.baumannii i inomhus varmvattensystem.

Internationell VA-utveckling 4/24

Klorföreningar och koppar-silverjonisering har undersökts för möjligheten att desinficera varmvattensystem i hushåll. Ledningar av PVC, koppar och järn har tillsatts två bakterietyper i ett simulerat system.

Text/Jörgen Hanaeus

Den samlade effekten av rörmaterial och desinfektionsrest i ett varmvattensystem har studerats med avseende på inaktiveringen av två bakteriearter. Materialen PVC, järn och koppar samt klorföreningarna fri klor, monokloramin, klordioxid och koppar+silvertillsats har ingått i försöken.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid