Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Det hjälper att tillsätta järnoxider till vatten för att öka effekten av UVA-desinfektion

Internationell VA-utveckling

Kan järnhaltiga salter katalysera sönderfallet av peroxider för att ersätta väteperoxid vid avdödning av E.colibakterier vid olika pH?

Text/Kenneth M Persson

På 1890-talet beskrev den brittiske kemisten Henry John Horstman Fenton hur tvåvärda järnjoner (Fe2+) kunde katalysera sönderfallet av väteperoxid så att hydroxylradikaler bildades (*OH), vilket påskyndade oxidationsprocesser så att kolföreningar kunde brytas ned snabbare. Fentonreaktioner har kommit att ingå i paletten av avancerade oxidationsprocesser (AOP) som används för analys och rening av organiska föreningar eller desinfektion av vatten. Klassisk Fentonkemi kräver tillsats av väteperoxid, men med tiden har olika metoder att bilda hydroxylradiklar utan yttre tillförsel av väteperoxid tagits fram. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid