Annons Vatten 2025 Vatten 2025
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Idus AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 137

245 22 Staffanstorp

Telefon

0611-275 30

E-post
info@idus.se
Besöksadress

Varvsgatan 10, Härnösand / Kometvägen 1, Staffanstorp / Rälsgatan 6B, Gävle

Filialer, etc

Härnösand, Gävle, Göteborg, Norrköping,

Företagsfakta

Organisationsnummer

556434-6269

Sätesort

Härnösand

Etablerat år

1992

Antal sysselsatta

19

Årsomsättning

30 miljoner kronor

Kontaktpersoner

VD

Annette Larsson

Telefon: 070-657 48 88

E-post: annette.larsson@idus.se

Försäljningsingenjör

Tobias Bertilsson

Telefon: 072-733 03 37

E-post: tobias.bertilsson@idus.se

Försäljningsingenjör

Anders Klinga

Telefon: 070-616 35 17

E-post: anders.klinga@idus.se

Försäljningsingenjör

Tomas Bergfeldt

Telefon: 076-146 63 93

E-post: tomas.bergfeldt@idus.se

Försäljningsingenjör

Daniel Persson

Telefon: 070-205 27 49

E-post: daniel.persson@idus.se

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Idus är sannolikt Sveriges mest använda system för drift och underhåll inom Vatten och Avlopp. Systemet används av både små kommuner och stora VA-förbund. Med fokus på bildnavigering, kartor och appar är systemet enkelt att använda även för sällananvändare.

Många av våra kunder har anläggningar både för Vatten/Avlopp, energi och miljö.

Vi hjälper även våra kunder med underhållsprocesser.

Underhållssystemet Idus IS har många funktioner men vi rekommenderar att man börjar enkelt och bygger på efterhand.

Idus IS kan ofta vara sammanhållande genom integration med flera olika system som finns i VA-verksamheten.

Vi har även smarta sensorer med AI-funktionalitet.

Exempel på funktioner i Idus IS är:

• Bildnavigering: Klicka på ett objekt som finns på bild eller i SCADA-systemet och du är i IDUS och kan arbeta med objektet. Möjlighet att göra t ex felanmälan direkt i bild.
• Ert behov styr arbetsflödet med underhållet. Med felanmälan, via planerad aktivitet, arbetsorder eller registrerering direkt ute i fält över vad som gjorts.
• Använd läsplatta eller smartphone för att arbeta ute på plats med allt som behöver göras där.
• Idus Appar kan användas både on-och offline och synkronisering sker vid kontakt med Internet.
• Med GPS-koordinater kan exakt plats för önskade objekt pekas ut om man önskar GIS-funktioner eller för navigering till objektet.
• Integration med Geosecma.
• Loggböcker för driften med mera.
• Inköp.
• Förråd.
• Dokumenthanteringssystem.
• Standardrapporter för att kunna följa upp på information om anläggningen.
• Rondering.
• Gannt-schema för planering av underhållspersonalens arbete.
• Gannt-plan är som ett MS-Project Light, för projektplanering.
• Det finns integrationer med SCADA-systemet iFIX, Cactus Eye, VA-operatör och ABB 800XA.
• Driftstider, signaler från givare med mera kan överföras till Idus IS för tillståndsbaserat underhåll.
• Moduler. Skalbart system från en användare och bara ett fåtal moduler och upp till många användare och många moduler beroende på behov.
• OPC-integration.
• Integration med EDP Future.
• Idus har färdiga kopplingar till affärssystem.

Idus finns för att hjälpa till att förbättra hållbarheten i samhället och effektivisera verksamheter.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna