Annons Kamstrup 2024 Kamstrup 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Envidan AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Telefon

08-473 00 00

Besöksadress

Berga Allé 1

Filialer, etc

Vi finns på 8 orter i Sverige, Helsingborg (HK), Göteborg, Linköping, Malmö, Karlstad, Solna, Visby och Örebro

Företagsfakta

Organisationsnummer

556666-5468

Sätesort

Helsingborg

Etablerat år

1995

Antal sysselsatta

ca 115

Årsomsättning

300 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Verkställande Direktör

Mathias Svensson

Telefon: 0706-76 14 70

E-post: msv@envidan.se

Head of People and Culture Sverige

Marie Gralén

Telefon: 0706-96 94 83

E-post: mgr@envidan.se

Climate and Distribution

Johan Lager

Telefon: 0702-20 15 22

E-post: jla@envidan.se

Water Treatment

Christopher Gruvberger

Telefon: 0761-34 24 38

E-post: cgr@envidan.se

Software

Kenneth Wulcan

Telefon: 0706-52 93 26

E-post: kew@envidan.se

Turnkey industri

Magnus Nilsson

Telefon: 0706-69 03 31

E-post: man@envidan.se

Turnkey kommunal

Björn Gudmundsson

Telefon: 0706-20 70 09

E-post: bgu@envidan.se

Processvatten/Service

Andreas Eriksson

Telefon: 0706-59 90 93

E-post: aer@envidan.se

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Envidan är ett skandinaviskt tillväxtbolag med kontor i Sverige, Danmark och Norge. Vi erbjuder hållbara holistiska lösningar för hela vattnets kretslopp, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av mjukvarulösningar för svenska, norska och danska vatten- och avloppsverksamheter.

Från den 1 november 2023 är VA Ingenjörerna en del av Envidan. Efter fusionen har vi nu en gemensam identitet och en starkare professionell grund. Sammanslagningen ger oss en unik möjlighet att förstärka vår kompetens i hela kedjan, från tidiga förstudier till nyckelfärdiga anläggningar och efterföljande service och underhåll – till förmån för kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare

Vi arbetar inom följande affärsområden, Konsult/rådgivning , Entreprenader, Processvatten, Service och Software och våra kunder är kommuner, kommunala bolag, industrier och entreprenörer.

Vi investerar varje år minst 20% av vår vinst i forskning och utveckling där våra fokusområden är digitalisering och hållbarhet. På så sätt finns det plats för medarbetarnas och kundernas idéer att gro.

För oss är det viktigt att prioritera våra medarbetare. Det gör vi genom att alltid sätta människan i centrum och odla en arbetsmiljö där vi ser varandra och alla har möjlighet att växa.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna