Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

BWT Vattenteknik AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 9226

200 39 Malmö

Telefon

040-691 45 00

Besöksadress

Kantyxegatan 25, 213 76 Malmö

Filialer, etc

Borgås Gårdsväg 1, 434 39 Kungsbacka
Ekbacksvägen 22, 168 69 Bromma

Företagsfakta

Organisationsnummer

556240-4953

Sätesort

Malmö

Etablerat år

1933

Antal sysselsatta

24

Årsomsättning

60 miljoner kronor

Kontaktpersoner

VD

Johan Lönnergård

Telefon: 0709-18 45 20

E-post: jl@bwtwater.se

Säljare

Marie Eriksson

Telefon: 0709-18 45 45

E-post: marie.eriksson@bwtwater.se

Säljare

George Jurstedt

Telefon: 0709-18 45 38

E-post: George.Jurstedt@bwtwater.se

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

BWT Vattenteknik har levererat vattenbehandlingsutrustning i 90 år. Åtskilliga leveranser och flera decennier efter grundadet år 1933 och med ett starkt fokus på hållbarhet och ansvarstagande, möter vi dagens utmaningar starkare än någonsin som medlemmar i den globala vattenbehandlingskoncernen BWT group.

Vi arbetar över hela fältet och erbjuder både standardprodukter och kundanpassade systemlösningar för:

 • Dricksvatten
 • Avsaltning bräckt och havsvatten
 • Processvatten
 • Kylvatten
 • Matarvatten
 • Saneringar

Vår produktportfölj omfattar bland annat:

 • Tryckfilter
 • Avhärdning
 • Doseringsutrustning
 • Membranteknik (UF, NF, RO)
 • UV
 • Mobila hyranläggningar
 • Pilotanläggningar

Oavsett om du är intresserad av modifierad doseringsutrustning eller vill beställa ett komplett vattenreningsystem kan du med förtroende vända dig till vår flexibla projektavdelning som tar hand om helheten från vattenanalys till övertagande.

Service och eftermarknad. All mekanisk utrustning kräver förebyggande underhåll för att fungera väl. Vi har investerat i eget reservdelslager och egen serviceorganisation för att vi vet att våra kunder investerar i en funktion som skall tillhandahållas i alla lägen.

Tillsammans förändrar vi världen »sip by sip«.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna