Annons Vatten 2025 Vatten 2025
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Brenntag Nordic AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Hyllie Boulevard 31

215 32 Malmö

Telefon

040-28 73 00

Besöksadress

Hyllie Boulevard 31, Malmö

Filialer, etc

Vevgatan 2, Borås
Landsvägen 52, Sundbyberg

Företagsfakta

Organisationsnummer

556051-5974

Sätesort

Malmö

Etablerat år

1948

Antal sysselsatta

140

Årsomsättning

1 600 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Sven-Erik Adolfsson

Telefon: 08-544 707 58

E-post: sven.adolfsson@brenntag.com

Lotta Franzén

Telefon: 08-544 707 56

E-post: lotta.franzen@brenntag.com

Johanna Langborger

Telefon: 040-28 73 06

E-post: johanna.langborger@brenntag.com

Hjalmar Loeb

Telefon: 08-544 707 54

E-post: hjalmar.loeb@brenntag.com

Stefan Mattsson

Telefon: 08-544 707 55

E-post: stefan.mattsson@brenntag.com

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Vi har i knappt 60 år arbetat inom vattenreningsområdet och erbjuder ett brett sortiment av vattenreningskemikalier och filtermaterial som få kan matcha.

Vi samarbetar med de mest framstående producenterna inom ­vattenbehandling och våra produkter är speciellt utvalda för att uppfylla de höga krav som ni som kund ställer på kvalitet, ekonomi och inte minst miljömässig hållbarhet.

Vi har en gedigen kunskap om våra produkter och genom att satsa fortlöpande på utbildning och goda kemikaliekunskaper kan vi erbjuda er den kunskap och trygghet ni har rätt att kräva av er kemikalieleverantör. Förutom vår djupa kunskap om våra produkter kan vi hjälpa till med försök i laboratorie- pilot- och fullskala.

Vi lagerför ett stort antal produkter och kan därmed garantera snabba och säkra leveranser. Via våra leverantörer eller våra ­systerföretag i Norden och Europa kan vi dessutom med kort varsel erbjuda en mängd specialkemikalier.

Vi levererar vattenreningskemi till filter och anläggningsbyggnader, simhallar, anläggningar för rening av industriellt spillvatten samt svenska kommuners dricksvatten- och avloppsreningsverk.

Kommunal avloppsvattenrening

Fosforreduktion: Järn- och aluminiumkoagulanter, organiska koagulanter (även förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara)

Kväverening/Biologisk vattenrening: Fosforsyra, kolkällor (både klassade och oklassade)

Läkemedelsrening: Aktivt kol

PFAS-avskiljning: Aktivt kol, filtermaterial med enzymer, jonbytare

Slamavvattning och slamförtjockning: Flytande och fasta flocku­lanter (polymerer), polyakrylamid, men även förnyelsebara och nedbrytbara produkter

Kommunal dricksvattenproduktion: Desinficering, kalcium- och natriumhypoklorit, klordioxidlösning (både som färdig lösning, men även genom generering på plats), natriumklorit

Filtrering: Aktivt kol, alkaliska fitermaterial (avsyrningsmassor), antracit, filtersand, jonbytare

Fällning och flockning: Järn- och aluminiumkoagulanter, flytande och fasta flockulanter (polymerer), vattenglas

Järn- och manganreduktion: kalium- och natriumpermanganat

pH-justering: Kalcinerad soda, natronlut och natriumhydroxid, syror

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna