Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

ATEK Avvattningsteknik AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Näckrosvägen 8

169 37 Solna

Telefon

08-83 20 55

E-post
hej@atek.nu
Besöksadress

Näckrosvägen 8, 169 37 Solna

Företagsfakta

Organisationsnummer

556357-1115

Sätesort

Solna

Etablerat år

1981

Antal sysselsatta

8

Årsomsättning

30-50 miljoner kronor

Kontaktpersoner

VD

Johan Eriksson

Telefon: 0708-83 22 55

E-post: johan@atek.nu

Sälj- och marknadschef

Gustaf Eriksson

Telefon: 0708-83 22 56

E-post: gustaf@atek.nu

Sälj- och marknadsassistent

Rahma Muse

Telefon: 08-83 20 55

E-post: rahma@atek.nu

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Vi brinner för energieffektiv vattenrening! Under 40 års tid har vi levererat utrustning för vattenrening till kommuner och industrier i Sverige och Norge. ATEK representerar Europas ledande leverantörer inom branschen och vårt engagemang sträcker sig från maskinleveranser till totalentreprenader.

Vi vänder oss till hela VA-branschen och genomför projekt inom dricks- och avloppsvattenrening, miljömuddring och biogas.

ATEK är en pålitlig samarbetspartner genom hela projektet och vi erbjuder våra kunder tillgång till vårt breda, internationella nätverk av experter inom vattenrening. Vi har även en rikstäckande serviceorganisation för att säkerställa snabb och effektiv service.

Våra produktområden:

Luftning: ATEK har Nordens bredaste sortiment av luftningsutrustning med tallriksluftare, tubluftare, modulluftare, mekaniska luftare, keramiska luftare, sintrade luftare, grovblåsiga luftare, ­lyftbara luftare m fl.

Blåsmaskiner: Blåsmaskiner står för en stor del av energiförbrukningen vid biologisk avloppssvattenrening. Vi har flera olika typer av blåsmaskiner, bl a turboblåsmaskiner och anpassar val av maskin efter applikation.

Omrörning: HyperClassic-omrörare är marknadens mest energi­effektiva omrörare och är speciellt utvecklad för just VA-industrin. HyperMix-omrörare för dricksvatten bygger på samma flödemekaniska principer som HyperClassic.

Tankar: ATEK representerar Permastore som i över 60 år har tillverkat tankar av glasfusionerat stål. Detta material lämpar sig väl för såväl rötkammare och slamlager som buffertvolymer, luftningsbassänger och dricksvattenreservoarer.

Slamavvattning: Vi har ett brett sortiment av produkter för slamavvattning; inkl förtjockare, polymerberedare, transportskruvar m m.

Muddring: ATEK levererar avvattningstuber av geotextil för slammuddring. Vi kan även hjälpa till med själva utförandet av muddringen.

Skivfilter och Dekanter: Flödesoptimerad och yteffektiv partikelseparation. För polersteg och SBR.

Flotation: Flotation används för att ersätta eller polera en sedimentation samt inom slamförtjockning. Vi har marknadens mest yteffektiva flotation.

UV-ljus: ATEK levererar kompletta UV-aggregat samt utbyteslampor till samtliga aggregat på marknaden.

MBBR & MBR: ATEK erbjuder MBBR- och MBR containrar som mobil lösning för biologisk vattenrening.

Uthyrning: Merparten av vår utrustning går att hyra för tillfälliga lösningar eller tester.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna