Annons Vatten 2025 Vatten 2025
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

ABB AB


Kontaktuppgifter

Postadress

721 83 Västerås

Telefon

010-732 50 00

Webb
www.abb.se
Filialer, etc

25 kontor i Sverige, verksamhet i mer än 100 länder

Företagsfakta

Organisationsnummer

559193-0903

Sätesort

Västerås

Etablerat år

1883

Antal sysselsatta

ca 3 780 i Sverige

Kontaktpersoner

Låg- & mellanspänningsprod.

Anders Cullbrand

Telefon: 072-579 60 40

E-post: anders.cullbrand@se.abb.com

Styr- & övervakningssystem

Roger Lexfors

Telefon: 072-528 08 61

E-post: roger.lexfors@se.abb.com

Mät & analysinstrument

Johanna Dahlsten-Björling

Telefon: 070-582 36 97

E-post: johanna.dahlsten-bjorling@se.abb.com

Motorer & Drivsystem

Martyn Bathurst

Telefon: 076-116 88 85

E-post: martyn.bathurst@se.abb.com

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, förflyttas, drivs och styrs.

Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s cirka 105 000 medarbetare kontinuerligt nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB har en lång tradition inom VA-branschen och vi utvecklar ständigt nya produkter och applikationer för VA-tillämpningar.
Utöver styr- och övervakningssystem, operatörssystem, PLC, ställverk, transformatorer, motorer, frekvensomriktare, mjukstartare, maskinsäkerhet och mät och analys-instrument så finns ett heltäck­ande produkt- och tjänsteerbjudande för VA branschen.

ABB:s produkter förknippas med enkelhet, pålitliga, robusta, ­flexibla, innovativa och smarta lösningar från installationsdagen och framåt.

Vi har ett stort tjänsteerbjudande med service och serviceavtal samt utbildningar och kan även erbjuda programvaror för beräkning, val och konfiguration av våra produkter.

Se hela vårt produkterbjudande på: www.abb.se

Via vårt Contact center, 010-732 50 00/contact.center@se.abb.com kommer du enkelt i kontakt med samtliga av våra kundcenter inom ABB, där vi hjälper dig att hitta rätt kontaktperson.

Referenser: För mer information kontakta oss eller besök vår branschsida för Vatten: solutions.abb/vatten

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna