Annons Kamstrup 2024 Kamstrup 2024

Johnny Hellman, VVS-Fabrikanterna. FOTO: VVS-fabrikanterna.

Vattenläckor drabbar samhällsfunktionerna

Branschnytt

Branschinitiativet VA-Fakta vill se ett större fokus på de samhällsskador som vattenläckor medför. De har räknat fram att media rapporterade om 565 vattenläckor i Sverige under 2023.

Text/Redaktionen Cirkulation

Under 2023 rapporterade svensk media om minst 556 olika vattenläckor på ledningar som de kommunala VA-organisationerna ansvarar för. Det enligt en undersökning som branschinitiativet VA-Fakta sammanställt. Tanken från de ansvariga är att att de läckor som uppmärksammas av media också är de läckor som påverkar allmänheten och offentliga samt privata verksamheter mest. 

VA-fakta vill genom rapporten En läcka i taget – Vem ser helheten?, lyfta fram att flera samhällsfunktioner drabbas när VA-försörjningen försvinner vid stora läckor.

– Kommunerna tar inte med hela samhällskostnaden när VA-underhållet planeras och därför riskerar värdet av fungerande dricksvatten- och avloppshantering att underskattas, säger Jonny Hellman, vd VVS-Fabrikanterna, i ett pressmeddelande.

VA-Faktas rapport tar som exempel upp:

  • Skolverksamheter som drabbats av kommunala vattenläckor vid minst 25 tillfällen. Vid 16 av dessa tillfällen behövde skolverksamheten stängas på grund av läckan.
  • Vägar och trafikpåverkan i minst 96 av de rapporterade vattenläckorna.
  • Flera sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden som blev utan dricksvatten på grund av läckor i kommunala VA-system.
  • Vattenläckor som vid flera tillfällen gett hela samhällen vattenbrist, vilket har lett till stora konsekvenser som varit svåra att hantera för lokalsamhället utan hjälp utifrån.

– Att ha en planerad utbytesplan för sitt vatten- och avloppssystem i tid kostar betydligt mindre pengar än vad akuta lagningar gör, säger Joacim Nordh, vd Svenska Rörgrossistföreningen, i pressmeddelandet.

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater

Han lägger till att utöver reparationskostnaderna behöver man räkna med frånvaro från jobb, skola, läkarbesök, avstannad produktion inom bygg och industri med mera. Detta får långtgående negativa konsekvenser för hela samhället, anser Joacim Nordh.

Ett exempel rapporten tar fram är att när en skola i ett litet samhälle med omkring hundra elever i klasserna F–6 blev utan vatten på grund av en läcka utanför fastigheten, drabbades hela byn. 

En femtedel av byns invånare gick på skolan och när de skickades hem på grund av vattenläckan behövde föräldrarna stanna hemma från sina jobb. På grund av en enda vattenläcka fick därför ungefär en tredjedel av byns invånare med kort varsel avbryta sina planer för dagen.

– I takt med att tillgången till dricksvatten och fungerande avlopp blir mer osäker på grund av vattenläckor minskar människors tillit till VA-systemen, och hushåll och verksamheter behöver då lägga mer energi på alternativa lösningar, säger Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna.

Branschinitiativet VA-Fakta vill se en tydligare ansvarsfördelning och större beslutsförmåga för vattenfrågor. De menar att ansvaret i dag är splittrat på över 20 myndigheter samt länsstyrelserna och kommunerna.

VA-Fakta vill se ett tydligare helhetsansvar och beslutsförmåga, med kontroll på livslängden på VA-näten samt vilka investeringsbehov som finns.

VA-Fakta, är en organisation som drivs av Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd samt deras medlemsföretag.

Annons Wateraid