Annons Kamstrup 2024

Anki Fagerström, Svenska Mässan. Cirkulation är mediapartner till Vatten 2023. FOTO: Svenska Mässan

Vatten 2023 blir en ny mötesplats

Cirkulation 2/23

Anki Fagerström är affärsansvarig för vattenbranschens nya mötesplats: ­Vatten 2023. Målsättningen är att driva flera olika frågeställningar kring vatten.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Den 24 – 26 oktober är det dags, på Svenska Mässan i Göteborg.

Hur är läget inför Vatten 2023?

– Vi märker ett stort intresse från ­branschen när vi nu får möjlighet att starta upp en ny mötesplats tillsammans med branschen. Det är många som velat tillbaka till Göteborg, säger Anki Fagerström.

– Vi kommer att ha flera ben: utställning, öppna scener och aktivteter samt konferens. Dels har vi stora scenen. Där lyfts goda exempel, kundcase, best-practice, panelsamtal och annat. Sedan har vi innovationsscenen där fokus är på nyheter, nya tekniska lösningar, start-ups och utveckling

– På aktivitetsytan tänker vi oss bland annat hands-on utbildningar där man kan testa på teknik och ha korta utbildningar riktade mot driftpersonal.

Vilka ämnen tar ni upp?

– Kompetensförsörjning är ett fokus, att attrahera fler personer till branschen. Vi har en studentdag där vi riktar oss mot Yrkeshögskolor och andra vuxenutbildningar som högskolor. Vi har också öppet hus, ett mentorprogram för mångfald, parallellt med studentdagen. Sedan tittar vi även på Tekniksprånget och tar det vidare med dem och se hur det kan appliceras även på vatten.

– En av utmaningarna är att attrahera kvinnor till branschen. Vi tittar på att till exempel bjuda in nätverk som Teknikkvinnor, kanske tjejluncher där äldre kvinnor kan fungera som förebilder.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Vad blir det mer?

– Vi har konferensen där vi pratar om allt från investeringsbehov, lagar och upphandling till krav på klimatneutral VA 2030 samt teknikfrågor. Vi märker ett stort intresse för till exempel Tekniskt vatten. Tanken är att tänka nytt. Det är en satsning för Vatten 2023 tillsammans med olika aktörer i ­branschen som vill driva frågeställningar kring ­vatten. Alla delar av vatten är inkluderade, från avloppshantering och dricksvattenberedning till vattenmiljö och översvämningsrisker. Vi vill ha med alla på tåget och alla vill lyfta frågan till nästa nivå. Det handlar om att synliggöra vatten som ­viktigaste livsmedlet, klimatkonsekvenser och annat.

Anki berättar att aktörerna från Vattenindustrin, Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, VA-touren, SSTT och andra som deltar, trycker på att vattnet är den nya elen. Något som är viktigt för alla.

Vilka besökargrupper hoppas ni på?

– Först de som är tjänstemän från kommuner, regioner, myndigheter och även politiker. Där har vi konferensen. Sedan är det drift, underhåll, anläggningsarbetare, projektledare och liknande. Där handlar det om att träffa leverantörer och få kortutbildningar. En ny målgrupp som flera i branschen frågat efter är industrin med asset managers, tekniska produktionschefer och liknande. Branschorganisationen Svenskt Underhåll är också på väg in, underhållsfrågan är stor på VA-verken så den frågan kommer också att lyftas i scenprogrammen.

– Sedan får vi inte glömma branschfest. Det är ett viktigt tillfälle att mingla och koppla kontakter. Hela mötesplatsen ska bubbla av en känsla av vatten. Det kan vara ljussättning, installationer och annat. Vårt mål är att vi ska ha 175 utställande företag med i den här mixen. Det kommer finnas mycket att klämma och känna på samtidigt som man kan passa på att gå till en scen och få inspiration och kunskaper. Vi hoppas att flera kommer att komma från samma VA-enheter i olika roller. Det är viktig att veta vad man tillsammans kan få ut av besöket. Och att man också hinner ta de spontan­snack som uppstår.

Visste du det här om Cirkulation?

Annons Wateraid