Annons Svenskt Vatten 2023 Svenskt Vatten 2023

Roger Allen är projekt­ledare för Nodras förnyelseprogram. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Unik renovering av betong

Cirkulation 7/22

Inloppskammaren vid Slottshagens reningsverk i Norrköping torrlades. För första gången sedan mitten av 1950-talet, kunde personal gå omkring och inspektera de snart 70-åriga betongväggarna. Nu renoveras effekterna av vad svavelväte och vågskvalp ställt till med under decennier.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Betongrenoveringen av intags- och skruvpumpskammare vid Slottshagens reningsverk i Norrköping har pågått under hösten. Vid Cirkulations besök i slutet av september står fyra stora pumpar uppställda för att flytta allt inkommande avlopp förbi intagskanal och snäckpumpar. En överpumpning som klarar max tre kubikmeter per sekund, 1 200 kubikmeter i timmen. Tre pumpar räknas in, den fjärde är för redundans, om något händer. De tillfälliga ledningarna går i en vid båge över en renslagringsbyggnad och vidare runt ett hörn tillbaka in till gallersilarna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid