Annons Kamstrup 2024

Johan Heidermar, Techinovas försäljningsansvarig mot VA-sektorn.

Techinova expanderar till VA-sektorn med  banbrytande teknik för säker vattenförsörjning

Branschnytt

Efter att ha etablerat sig som en framstående aktör inom eldistribution, tar Techinova nu klivet in i VA-branschen med sin nya lösning, Techiwater.

Text/Redaktionen Cirkulation

Techiwater använder det nationella radiokommunikationssystemet Rakel för att säkerställa kontinuerlig övervakning och kommunikation med strategiskt viktiga VA-stationer, även under samhällsstörningar. Med stark betoning på hög tillgänglighet, proaktivitet och säkerhet möter Techiwater krav och direktiv från myndigheter och tillsynsorganisationer. Beslutet som fattades av företagets ledning markerar en strategisk satsning på att utveckla och erbjuda lösningar som säkerställer en säker och pålitlig dricksvattenförsörjning i Sverige. Det skriver ansvariga på företaget i ett pressmeddelande.

En av de största utmaningarna inom VA-sektorn är att säkerställa kontinuerlig övervakning och kommunikation, även vid samhällsstörningar som vattenläckage, elavbrott, olyckor, översvämningar eller andra krissituationer. Vid krissituationer är det ofta kommunikationen som slås ut först, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Techinovas lösningar inom Techiwater minskar risken markant genom redundant övervakning av VA-stationer, vilket innebär att övervakning och kommunikation bibehålls vid störningar, enligt Techinova.

För att stärka sin satsning inom VA-sektorn har Techinova anställt Johan Heidermar som har omfattande erfarenhet av försäljning inom både el-, energi- samt VA-branschen.

Johan kommer att satsa helhjärtat på VA-sidan och bidra med sin expertis för att driva Techinovas nya initiativ framåt.

– Jag ser fram emot att bidra till Techinovas vision för en säkrare och mer pålitlig vattenförsörjning. Med min bakgrund i branschen är jag övertygad om att vi kan leverera effektiva och innovativa lösningar även för VA-sektorn, säger Johan Heidermar, i pressmeddelandet.

Dricksvattenförsörjningen i Sverige klassas som en samhällsviktig verksamhet och måste fungera under alla omständigheter. Genom att fokusera på strategiskt viktiga stationer i VA-nätet säkerställs tillgänglighet och VA-infrastrukturen bibehålls vid en samhällsstörning.

– Med Techiwater vill vi inte bara säkerställa dricksvattenförsörjningens robusthet utan också öka vår förmåga att agera proaktivt i alla lägen. Våra lösningar är designade att möta de nya uppdaterade regelverken och direktiven som betonar vikten av en fungerande kommunikation och övervakning av VA-stationer vid samhällsstörningar, säger Techinovas vd, Marianne Ivarsson. 

Techinovas satsning i VA-branschen med system Techiwater representerar en betydande utveckling inom företaget och en viktig milstolpe i företagets strävan att bidra till en mer robust och säker infrastruktur.

Annons Wateraid