Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Snösmältningens inverkan på vattendrag med fokus på flöden och försurning

Internationell VA-utveckling 5/23

Snösmältningens omgivningspåverkan, främst flöden och försurning, har analyserats för ett mindre skogsområde i Tjeckien med mätningar under en fyrtioårsperiod. Årsmedeltemperaturen i luft ökade med ca 0,3ºC per tioårsperiod.

Text/Jörgen Hanaeus

I samlande vattendrag (headwaters) i kallt-klimatområden har snösmältningen stor påverkan under delar av året, för det här aktuella området i mars-maj då i genomsnitt 41 % av den långsiktigt årliga avrinningen uppkommit. Den största reduktionen i smältningen återfanns i täta, mogna granbestånd. Kalhuggning i kombination med luftkvalitetskrav har bidragit till en minskning av sur deposition, men på våren händer ändå att avrinningen uppvisar lägre pH än den önskade minimigränsen om pH 5,3.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid