Annons Kamstrup 2024 Kamstrup 2024

Astrid Grinell, projekt­ledare för VAK 2016. FOTO: Erik Gunnarsson/Bild & Kultur

Rekordstort intresse för konferensen VAK

Cirkulation 1/16

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, VAK, hålls 10 – 11 mars i Karlstad. Projektledare Astrid Grinell berättar att intresset har varit rekordstort.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det är sjätte gången som VAK arrangeras av VA-guiden, även om konferensen har anor betydligt längre tillbaka i tiden. Temat för årets konferens är Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat. Cirka 500 deltagare förväntas komma till Karlstad CCC för VAK2016.

Berätta om arrangemanget. Vad är VAK?

– VAK är konferensen för alla som jobbar med VA-frågor där vi efter bästa förmåga sammanför utställarna med övriga deltagare och föreläsare så att man får ut så mycket som möjligt av dagarna.

Vilka vänder ni er till?

– Vi vänder oss till alla som arbetar med vattenfrågor på till exempel kommun eller konsultbolag. Vår bredaste bas är miljöinspektörer på kommuner men genom VA-planeringen som är på gång i många kommuner så lockar vi även många konsulter inom både VA-planering och dagvatten och även VA-ingenjörer på VA-kontoren eller VA-bolagen. Så vi har vuxit ganska mycket och försöker att framhäva att vi är mer än bara enskilda avlopp.

Om man har bilden att ni mest är en angelägenhet för miljöinspektörer så har man fel?

– Precis.

Varför ska Cirkulations läsare komma till Karlstad i år?

– De kommer att få mycket matnyttigt om VA och klimatfrågor, som är årets tema. Vårt program är uppbyggt kring att handla om vardagen, med exempel från andra kommuner. Det är praktiskt inriktat på vardagsarbetet och inte bara forskning och »så här kan man göra«. Istället är det både exempel som gått bra och exempel där det inte gått så bra. Det ges också chansen för deltagarna att lära av varandra, oavsett om mötet sker vid den gemensamma middagen eller om det är vid en frågestund efter ett spännande föredrag.

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater

Finns det några programpunkter som du vill lyfta upp särskilt?

– I Karlstad finns ju ett av MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) kontor. Därifrån kommer Cecilia Nyström som kommer att prata om VA, samhällsskydd och beredskap. Det har ju inte minst kommit upp mycket i media, nu senast med översvämningen i Hallsberg i höstas. Där gäller det ju att hitta gränsdragningen; när går en översvämning över från ett VA-ansvar till ett samhällsbyggnadsansvar?

– Andra delar i programmet som jag tycker är spännande för många att få lyssna på, handlar om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. När man ansöker om gemensamhetsanläggning så är det ju väldigt många inom kommunernas förvaltningar och avdelningar som blir berörda. Där kommer Lantmäteriets Göran Carlsson att prata om vad miljöavdelningen gör, vad VA-avdelningen gör och vad planavdelning gör. Vilka ansvarsbitar som är kopplade till till exempel VA-planen eller utbyggnadsplaner och även tillsynsplanen för enskilda avlopp.

– Göran kommer nog också att prata lite om ett nystartat vattennätverk inom Lantmäteriet.

Utställningen som är kopplad till konferensen har väl ändå fokus på små avlopp?

– Ja precis. Genom att konferensen haft inrikt­ning mot enskilda avlopp innan VA-guiden tog över är vi välkända inom den branschen. Vi arbetar aktivt med att locka även andra företag och utvecklar utställningen varje år.

– I år är det 35 utställare, den har aldrig blivit fullbokad så fort. De flesta utställarna är också kvar till vår avslutande avloppslördag den 12 mars, i samarbete med Karlstad kommun som vi gästar i år. Avloppslördagen är ett sätt för fastighetsägare att få information om sina avlopp och sitt dricksvatten.

Hur ser det ut just nu inför VAK 2016?

– Intresset är rekordstort. Vi har utställare som står i kö för att få vara med och för deltagarna så är det många fler än tidigare som anmäler sig tidigt. Det är också första året som vi har ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten också.

Annons Wateraid