Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Överblick över influensavirus i vattenmiljöerna avloppsverk, hönsfarm och habitat för flyttfåglar

Internationell VA-utveckling 3/24

43 artiklar har studerats för att samla kunskap om förekomst, om koncentration, och om analysmetodik för influensavirus vid avloppsverk, vid hönsfarmar och vid flyttfågelshabitat.

Text/Jörgen Hanaeus

Virusinfluensa är en smittsam luftvägssjukdom som uppträder globalt. Denna studie syftar till förståelse av hur influensavirus uppträder i vissa viktiga vattenmiljöer, nämligen avloppsverk, hönsfarmar och flyttfågelshabitat. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid