Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Ny manual för mikroskopering av aktivt slam

Internationell VA-utveckling 3/24

En ny tysk handledning för bestämning med mikroskop av mikroorganismer i aktivt slam gavs ut i oktober 2022. Den tidigare versionen från 1999 hade blivit föråldrad på grund av nya driftsätt vid biologisk rening av avloppsvatten.

Text/Hans Holmström

I ett biologiskt reningssteg för avloppsvatten bildas en blandning av olika mikroorganismer. Sammansättningen påverkas av lokala betingelser såsom avloppsvattnets sammansättning, temperatur, syrehalt, slamålder m m. En mikroskopisk undersökning av det biologiska slammet kan ge värdefull information om de aktuella driftbetingelserna och lämpliga förändringar. En manual för sådana studier (”Blå boken”) gavs ut 1999 av en statlig myndighet i Bayern (Bayerisches Landesamt fur Umwelt).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid