Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Anders Kihl. FOTO: Ragn Sells

Miljötillstånd för fosforåtervinning

Branschnytt

Miljöföretaget Ragn-Sells har nu mottagit de föreskrivna villkoren för miljötillståndet för byggandet av en anläggning för återvinning av fosfor från avloppsslam i Helsingborg.

Text/Redaktionen Cirkulation

Tillståndet följer efter en lång rättslig process, något Cirkulation rapporterat om tidigare, och vinner laga kraft den 21 maj.  

 – Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har. Med ett miljötillstånd på plats kan vi nu öka takten och fortsätta arbetet med att detaljplanera anläggningen för fosforåtervinning i Helsingborg, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Det står nu klart, efter en lång rättslig process, att Ragn-Sells får tillstånd att bygga en anläggning i Helsingborg där näringsämnet fosfor, en av de centrala beståndsdelarna i mineralgödsel, kommer att återvinnas ur slammet från avloppsreningsverk. Detaljplaneringen av fabriken är nu i full gång och bygger på Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag Easymining och ska utvinna mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Målet menar ansvariga vid Ragn-Sells är att ersätta fosfor från gruvor i framför allt Ryssland och Marocko med lokalt producerad, återvunnen fosfor. 

Annons Alnarp Cleanwater Alnarp Cleanwater

– Genom att ta vara på fosforn ur förbränt avloppsslam tar vi bort utsläpp som motsvarar cirka 20 000 ton koldioxid varje år bara med den här fabriken, samtidigt som vi kan bidra till en säkrare matförsörjning i Sverige och i Europa, säger Anders Kihl.

Läs mer:

Annons Wateraid