Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Mätning av lustgas vid avloppsvattenrening

Internationell VA-utveckling 8/23

Lustgasemissioner från behandling av avloppsvatten kan uppskattas med givare placerade i t ex aktivt slam och/eller med gasanalys av luft som samlats upp från luftade bassänger. Det är dock svårt att få en korrekt bild av de totala lustgasutsläppen från en bassäng med stor yta. Minskning av lustgasutsläpp kan ske genom långtgående nitrifikation året runt, rätt syrehalt i biosteget, utjämning av kvävetoppar och effektiv denitrifikation av nitrit och nitrat. Tillsats av en extern kolkälla har en positiv effekt, eftersom denitrifikationen då snabbt kan bli fullständig.

Text/Hans Holmström

Andelen koldioxidekvivalenter från rening av avloppsvatten uppgår i Tyskland, Österrike och Schweiz i tur och ordning till 0,1 %, 0,2 % och 1,4 % av de totala utsläppen. Det kan tyckas vara små bidrag, men om andra utsläppskällor minskar sina bidrag betydligt ökar avloppsreningens andel om inget görs.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid