Annons Kamstrup 2024

Malmö

Malmö vidtar åtgärder mot mikroplaster

VA-aktuellt

Miljöförvaltningen i Malmö föreslår tio konkreta åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i staden. Reningsverken och dagvattenhanteringen finns med på åtgärdslistan.

Malmös miljöförvaltning presenterar en ny rapport över problematiken med mikroplaster som sprids i miljön.

– Vi har bara precis skrapat på ytan vad gäller problematiken med mikroplaster. Forskare hittar dessa små partiklar och fragment i alla delar av naturen och i flera vattenlevande djur och fåglar. Det är självklart att städerna måste göra sitt i arbetet med att minimera utsläppen av mikroplaster till miljön. Nu tar Malmö ett första steg i detta viktiga arbete, säger miljödirektör Kerstin Åkerwall, i ett pressmeddelande.

I rapporten konstateras att det krävs fortsatt forskning, till exempel om mikroplatsernas spridningsvägar. Miljöförvaltningen föreslår ändå tio konkreta åtgärder redan för 2018.

Staden bör utreda vad som händer med mikroplaster när de kommer till reningsverken (Sjölunda och Klagshamn) och om de fångas upp i någon av reningsprocesserna.

Mikroplaster inkluderas i tillsynen över dagvattennätet.

I rapporten konstateras att cirka 30 procent av dagvattenytorna i Malmö är kopplade till det kombinerade ledningsnätet och leds till de två reningsverken, Sjölunda eller Klagshamn.

VA Syd ingår i Sweden Water Research som paralllellt bedriver forskningsprojektet Mikroplaster i kretsloppet, med inriktning på mikroplaster i reningsverk.

Tillsammans med fritidsförvaltningen har miljöförvaltningen också initierat ett långsiktigt arbete för att komma fram till lösningar för att minska spridningen av mikroplast och kemiska ämnen från gummigranulat på konstgräsplaner. Detta används till exempel för fotbollsplaner, i rondeller, parkområden och på förskole- och skolgårdar. (EW)

Läs mer: Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster (Rapport 74725)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid