Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Livsmedelsverket ska bedöma vattenläckage och möjligheter

VA-aktuellt

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att i enlighet med det nya dricksvattendirektivet (artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten) göra en bedömning av vattenläckagenivåerna i Sverige och potentialen för minskat vattenläckage.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det är Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som ger Livsmedelsverket uppdraget se över kraven i EU:s nya vattendirektiv om att medlemsstaterna ska bedöma vattenläckagenivåer och även bedöma potentialen för minskat läckage. Livsmedeslverket  ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Havs-och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid