Annons Kamstrup 2024

Det har varit fantastiskt roligt att få vara med och bygga anläggningen

Läkemedelsreningen invigs i Linköping

Cirkulation 5/17

Sedan de första rapporterna om läkemedelsrester i vattenmiljön blev uppmärksammade på 1990-talet har frågan blivit allt hetare. Nu går Tekniska verken i Linköping i bräschen genom att införa en permanent läkemedelsrening på det centrala Nykvarnsverket. Metoden som valts är ozonoxidation.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Läkemedelsreningen på Nykvarnsverket kommer att innebära att minst 90 procent av läkemedelsresterna kommer att renas bort ur avloppsvattnet. De bryts ned i den ozonreaktor som byggts in innan efternitrifikationen och denitrifikationen som sedan sker i en MBBR-reaktor, i slutänden av reningsprocessen på verket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid