Annons Kamstrup 2024

Provborrning vid Grevie vattentäkt. FOTO: VA SYD

Klart för 20 nya brunnar med nytt miljötillstånd

VA-aktuellt

Ett nytt miljötillstånd för VA Syd är en en viktig del av sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning. När nu VA Syd:s ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö, kan VA Syd gå vidare för att anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.

– Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säger Ulrika Sabel, strateg inom dricksvatten på VA Syd, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid