Annons Svenskt Vatten 2023 Svenskt Vatten 2023

FOTO: Watson-Marlow Fluid Technology

Kemikaliedoseringspumpen Qdos H-FLO klarar högre flöden

Branschnytt

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) har lanserat kemikaliedoseringspumpen Qdos H-FLO, särskilt konstruerad för högre flöden upp till 600 l/h.

Text/Redaktionen Cirkulation

Qdos H-FLO levererar enligt tillverkaren samma noggrannhet och tillförlitlighet som andra Qdos-pumpar men för högre flöden. Pumpen är tillgänglig med en mängd olika pumphuvuden och ett sortiment med olika slangmaterial för att garantera kemisk kompatibilitet med processvätskan.

Qdos H-FLO-doseringspumpen med hög noggrannhet ska erbjuda flexibilitet och vara skalbar med processen, oavsett om det gäller vattenrening, gruv- och mineralbearbetning, kemikalietillämpningar inom livsmedel och drycker eller papper och massa.

Qdos H-FLO erbjuder flöden upp till 600 L/h och tryckkapacitet upp till 7 bar (102 psi).

Qdos H-FLO ska ha en noggrannhet i kemikaliedoseringen på ±1 % och repeterbarhet på ±0,5 %.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Exempel på tillämpningar är:

  • Desinfektionsmedel
  • Koaguleringsmedel
  • Flockningsmedel
  • Syror/baser
  • Gruvreagenser
  • Ytaktiva ämnen

– På Watson-Marlow Fluid Technology Solutions litar vi på teknisk innovation för att lösa komplexa kundproblem genom att tillhandahålla lättanvända lösningar. Den höga noggrannheten och repeterbarheten i våra pumpar hjälper till att uppnå kostnadsbesparingar i kemikalieanvändningen, vilket också hjälper våra kunder att uppnå sina nettonollmål. Även om pumpen har ärvt unika egenskaper från det nuvarande Qdos-sortimentet, tillför den även flera nya funktioner till marknaden för att göra kemikaliedosering enklare, säkrare och kostnadseffektiv, säger Adeel Hassan, Watson-Marlow Fluid Technology, i ett pressmeddelande.

Qdos H-FLO erbjuder flera alternativ för inbyggd kommunikation för SCADA- och PLC-integrering.

Qdos H-FLO stöds med en tryckavkänningssats som tillval. Satsen ger övervakning av trycktillståndet i realtid. Tryckavkänningssatsen (tillval) kommer med konfigurerbara larm för processövervakning. Tryckavkänningssatsen kommer att bli tillgänglig för hela Qdos-sortimentet och är kompatibel med ofta använda kemikalier i processindustrier.

Annons Wateraid