Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Insikter i adsorptionsmekanismer för polystyrennanoplaster på kvartssand som används i dricksvattenverk 

Internationell VA-utveckling

En undersökning av adsorptionsprocessen av nanopartiklar av polystyren till kvartssand, som används som filtermaterial i bland annat vattenverk.

Text/Kenneth M Persson

Plast är billigt, flexibelt, starkt, vattenfast, formbart och har många andra attraktiva tekniska egenskaper. Bland annat dessa skäl ligger bakom varför tillverkning och användning av plaster i olika sammanhang fortfarande ökar i samhället. Återvinning av plast är mindre utvecklad och en mängd olika plaster eroderar, bryts ned, mals sönder och finfördelas på andra sätt för att därefter spridas i miljön. De hamnar ofta i vatten. Dricksvattnet är troligtvis en viktig källa till NPL.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid