Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kristina Neimert Carne, ansvarig kemikaliefrågor IKEM. Fotograf: Bengt Säll

Ikem varnar för konsekvenserna av Kemikalieinspektionens neddragningar

Branschnytt

Kemikalieinspektionen planerar att varsla 40 av sina 280 anställda. Branschorganisationen Ikem menar att det riskerar att leda till kraftigt negativa konsekvenser för innovations- och kemiindustrin. Ikem anser att regeringen tvärtom skulle behöva prioritera Kemikalieinspektionens uppdrag att stärka tillsynen och säkra förutsättningarna för en hållbar utveckling av kemikalier.

Text/Redaktionen Cirkulation

96 procent av allt som tillverkas är beroende av kemikalier. Trots det finns det ingen svensk myndighet som ansvarar för att bidra till utvecklingen av nya, hållbara kemikalier. På samma sätt finns heller ingen myndighet som värnar beredskapen av den samhällsviktiga kemikalieproduktionen, till exempel den som krävs för att rena vårt dricksvatten, det skriver ansvariga vid Ikem i ett pressmeddelande.

Ikem uppmanar regeringen att prioritera Kemikalieinspektionens uppdrag och parallellt utöka det:

– Vi menar att regeringen behöver ge Kemikalieinspektionen direktiv att ta ett bredare samhällsansvar. Uppdraget idag kretsar nästan uteslutande till att minska risker för hälsa och miljö. Vi vill se ett större uppdrag som skyddar och utvecklar en hållbar kemikalieproduktion och stärker svensk beredskap. Besparingarna riskerar att hämma en sådan utveckling om rätt prioriteringar inte görs, säger Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert, Ikem, i pressmeddelandet.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Inför regeringens budget 2024 föreslog Ikem höjda anslag till Kemikalieinspektionen för att ge myndigheten förutsättningar att utöka och skärpa tillsynsarbetet.

– Vi är ju överens om att skydda människors hälsa och miljö genom en lagstiftning som säkerställer en trygg hantering av farliga ämnen. Den låga efterlevnaden, framför allt inom e-handel, är farlig och riskerar dessutom försvaga konkurrenskraften för alla de europeiska kemiföretagen som följer regelverken, säger Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert, Ikem.

Annons Wateraid