Annons Svenskt Vatten 2023 Svenskt Vatten 2023

Gilbert Nordenswan. FOTO: Jurist Nordenswan Carlsson

Förändringar av LAV – kejsaren inte helt naken

Cirkulation 8/22

I Cirkulation 7/22 skrev miljöjuristen Jonas Christensen att förändringarna i vattentjänstlagen (LAV) som träder ikraft vid årsskiftet kan jämföras med »Kejsarens nya kläder«. Med detta menar han att trots att ett nytt stycke införs i 6 § så innebär det i praktiken ingen skillnad. Men är det verkligen så?

Text/Gilbert Nordenswan/Jurist Nordenswan Carlsson AB

Det är 6 § LAV som avgör om kommunen är skyldig att besluta om ett verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och att VA-huvudmannen därmed ska bygga ut en kommunal VA-anläggning. Kommunernas ansvar enligt LAV är att skydda människors hälsa och miljön. Detta ska göras i områden där det finns många fastigheter som ligger tätt, 20-30 fastigheter ska utgöra ett minimum.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid