Annons Svenskt Vatten 2023 Svenskt Vatten 2023

En jämförelse mellan flytande och dränkta växter för polering av avloppsvatten

Internationell VA-utveckling 5/23

Näringsseparation och emission av växthusgaser var huvudpunkter när flytande växter jämfördes med dränkta växter vid polering av behandlat avloppsvatten. De flytande växterna föll bäst ut och bedömdes vara ett klimatsmart alternativ.

Text/Jörgen Hanaeus

Flera undersökningar finns vad gäller växter till våtmarker för avloppsbehandling. Lämpliga växter till hydroponisk behandling är mindre kända och prövade. Här har två flytande växtsorter provats, Azolla filiculoides och Lemna minor samt två dränkta växtsorter, Ceratophyllum demersum och Callitriche platycarpa.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid