Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Pär Dalhielm

Blå färdplan riktar ljuset mot vattenfrågan

Cirkulation 5/23

Vatten får ofta inte den uppmärksamhet som motsvarar dess betydelse för samhälle och miljö. I sin Blå färdplan varnar därför Svenskt Vatten för att dagens energikris kan följas av en vattenkris. Vetenskapsrådet Formas betonar vikten av blå innovation.

Text/Lise-Lotte Nilsson

Svenskt Vatten har tagit fram en Blå färdplan som underlag för de nationella politiska beslut som krävs för att minska risken för en vattenkris.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid