Annons Kamstrup 2024 Kamstrup 2024

FOTO: Bjerking

Bjerking projekterar VA i Tyresö centrum

Branschnytt

Tyresö kommun ger teknikkonsultföretaget Bjerking i uppdrag att ta fram systemhandling för en ny detaljplan för projektet ”Norra Tyresö centrum”. Uppdragsavtalet undertecknades i slutet av 2023 och omfattar projektering för nyläggning och omläggning av kommunalt VA i Tyresö centrum.

Text/Redaktionen Cirkulation

Projektet ”Norra Tyresö centrum, Etapp 5” utgör en del av Tyresö kommuns exploaterings-projekt ”Norra Tyresö centrum” som innefattar ett nytt bostadsområde med ca 1000 nya bostäder och tillhörande gator. Vissa etapper är redan utförda medan andra etapper är i planeringsskede. Genom Etapp 5 har ett läge för skyfallsled identifierats. Syftet med systemhandlingen är att hitta tekniska lösningar för infrastrukturen inom Etapp 5 samt ta fram förslag på utformning av skyfallsled. I Bjerkings uppdrag ingår bland annat projektering för omläggning av en dagvattenkulvert med en diameter av 1 600 till 1 800 mm på en sträcka som uppgår till cirka 900 meter, det uppger Bjerking i ett pressmeddelande.

Uppdraget är ett avrop, enligt det ramavtal för tekniska konsulter, VA-projektering och ledningssamordning, som Tyresö och Bjerking undertecknade 2022. Planen är att Bjerking ska vara färdiga med sitt arbete i slutet av september 2024.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

 – Bjerking fick höga poäng i utvärderingen och därför valde de oss. Vi hade en bra genomförandebeskrivning, fina referenser och erfarenheter från tidigare uppdrag för Tyresö kommun och VA-uppdrag åt andra beställare, som exempelvis exploateringsområdet Magelungen Strand i Stockholm, berättar Michel Boulos, anbuds- och uppdragsansvarig vid Bjerking i pressmeddelandet.

Kommunen har det övergripande samordningsansvaret men det åligger Bjerking att bidra till ett gott samarbete med alla parter. Parallellt med systemhandlingprojekteringen arbetar Tyresö kommun med framtagandet av detaljplanen för området.

Annons Wateraid