Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jonatan Persson

Avsaltat vatten producerat med restvärme

Cirkulation 7/20

Havsvatten avsaltat med en teknik som använder restvärme från industrier som energikälla kan ge kompletterande tekniskt vatten i Halmstad och Laholm. En pilotanläggning testas nu. Syftet är bland annat att avlasta dricksvattenförsörjningen.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Pilotanläggningen som är placerad på Västra Strandens reningsverk i Halmstad ska kunna producera 50 000 liter vatten per dygn. Den fungerar efter enkla principer, även om innovatören tagit en ovanlig väg. Bakom företaget Helios Innovations finns Jonatan Persson. Så sent som 2019 belönades han med Svenska Juniorvattenpriset för sin lösning, en tävling för gymnasieungdomar, och fick vara med i internationella Stockholm Junior Water Prize.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid