Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Att konceptualisera kommunikationsbarriärer rörande hushålls översvämningsberedskap

Internationell VA-utveckling

Ökande risker för översvämningar går snabbare än hushållens beredskap, något som kan leda till högre kostnader när översvämningar inträffar. Effektiv översvämningsberedskap spridd i hela närsamhället är beroende av mänskliga beteendemönster före oväntade händelser. Att ta itu med brister och luckor i vetenskapliga kunskaper kan ge bättre underlag till stadsförvaltningar och och ge bättre stöd för insatser för att uppmuntra till förberedelser i hushåll och närsamhälle.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det är australiska forskare som genomfört en litteraturstudie där de utgår ifrån förhöjda översvämningsrisker i urban och semiurban miljö, beroende på klimatförändringar. Det är hushållen som får stå för en stor del av notan, vid översvämningar. För att minska katastrofrisker krävs ett fullständigt skifte i mänskliga beteendemönster, där utbildning är en nyckelfaktor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid