Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anpassning till extrema händelser: små dricksvattensystems perspektiv på torkan i Kalifornien 2012–2016

Internationell VA-utveckling 8/23

I ett förändrat klimat förväntas torka bli vanligare och mer långvarig i sydvästra USA. Mellan 2012 och 2016 upplevde Kalifornien en av regionens värsta torka, med rekordhöga temperaturer och lågt snötäcke, avrinning och nederbörd. Studien dokumenterar dricksvattenproducenternas samlade erfarenheter under torkan, i syfte att bidra till ökad motståndskraft inför framtida torkor och belysa behovet av klimatanpassning. Huvudfokus ligger på små dricksvattensystem som inte försörjer fler än 10 000 invånare och som inte är beroende av import av vatten från andra system/dricksvattenproducenter.

Text/Christina Nordensten

Originalartikeln innehåller en mängd hänvisningar till andra artiklar och underlag. Den som önskar fördjupa sig i frågeställningar om klimatförändringar och klimatanpassning bör ta del av originalartikeln.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid