Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Nytt vattenverk i Gnesta, skiss. ILL: Gatun arkitekter

Nytt vattenverk i Gnesta

VA-aktuellt

Gnesta kommuns nya vattenverk är tänkt att vara i drift 2027. Vattenverket ska byggas etappvis.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Hösten 2025 förväntas markentreprenaden för Gnestas nya vattenverk vara igång. Kommunen växlar då från dagens grundvatten till en ytvattentäkt. Gnesta kommun i Sörmland, har under flera år haft kapacitetsproblem i vattenförsörjningen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid