Annons Kamstrup 2024

Anders Kihl. FOTO: Ragn Sells

Ragn-Sells vinner fosformål

VA-aktuellt

Ragn-Sells får rätt i det uppmärksammade målet kring återvinning av fosfor ur avloppsslam i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen bifaller Ragn-Sells linje.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Ragn-Sells har efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen fått rätt i frågan kring miljötillstånd för en ny återvinningsanläggning i Helsingborg.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid