Annons Svenskt Vatten 2023 Svenskt Vatten 2023
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Radonett


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 64

795 21 Rättvik

Telefon

0248-107 00

Besöksadress

Hällbergsväg 46, 795 32 Rättvik

795 21 Rättvik

Företagsfakta

Organisationsnummer

556312-2653

Sätesort

RÄTTVIK

Etablerat år

1929

Antal sysselsatta

15

Årsomsättning

50 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Ägare/VD

Martin Geber

Telefon: 070-6649817

E-post: martin@radonett.se

Teknisk support

Gustav Nilsson

Telefon: 0248-102 78

E-post: info@radonett.se

Försäljning

Peter Nyström

Telefon: 070-5575977

E-post: peter@radonett.se

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Tillverkare av återströmningsskydd i kategori 5 för reningsverk och avloppspumpstationer samt radonavskiljare för rening av gaser ur vatten.

Radonett AirGap är en serie återströmningsskydd i kategori 5 som används på avloppspumpstationer, reningsverk, bevattningsanläggningar,  lantbruk, slakterier, sprinklersystem och för process- och kylvattensystem tex för kylning av pumpar i värmeverk. Alla modellerna går att utrusta med frekvensstyrning. Återströmningsskydden är baserade på vår radonavskiljarkonstruktion som i sig är är ett brutet vattensystem. Alla ingående komponenter har över 200 miljoner driftstimmar. Enbart komponenter av högsta kvalitet används. En stor fördel med vår konstruktion av återströmningsskydd är att de går att övervaka och ta ut drifts information samt att vi inte använder flottörer för nivåreglering vilka ofta orsakar bräddningsproblem.

Tack vare styrkortets uppbyggnad kan driftsinformation och larm tas ut till övervakningssystem som t ex driftsindikering, torrkörningsskydd, pumpalarm och bräddning.

Sedan 1994 tillverkas Radonett radonavskiljare i Rättvik. Radon­avskiljare används för att ta bort gasflyktiga ämnen i dricksvatten så som radongas, svavelväte,  aggressiv kolsyra samt höja lågt pH-värde.