Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Christian Berner AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 88

435 22 Mölnlycke

Telefon

031-336 69 00

Besöksadress

Designvägen 1, 435 33 Mölnlycke

Filialer, etc

Christian Berner AB
Mätslingan 19A, 187 66 Täby

Företagsfakta

Organisationsnummer

556049-5235

Sätesort

Mölnlycke

Etablerat år

1897

Antal sysselsatta

219 st (Christian Berner Tech Trade AB)

Årsomsättning

ca 743 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Teknisk Säljare Kommun Södra Sverige

Marko Kunerus

Telefon: 0701-86 69 56

E-post: marko.kunerus@christianberner.com

Teknisk Säljare Kommun Mitt, Norra Sverige

Lars Hammar

Telefon: 0701-88 84 89

E-post: lars.hammar@christianberner.com

Teknisk innesäljare

Anna-Maria Vikenadler

Telefon: 0701-86 63 06

E-post: anna-maria.vikenadler@christianberner.com

Teknisk innesäljare

Petter Kallin

Telefon: 0701-86 69 57

E-post: petter.kallin@christianberner.com

Teknisk Säljare Industri Syd

Jonas Larson

Telefon: 0701-86 69 62

E-post: jonas.larson@christianberner.com

Teknisk Säljare Industri Mitt

Henrik Andersson

Telefon: 0701-86 69 25

E-post: henrik.andersson@christianberner.com

Teknisk Säljare Industri Norr

Redur Lefansson

Telefon: 0701-86 64 86

E-post: redur.lefansson@christianberner.com

Teknisk Säljare Filter

Johan Hedberg

Telefon: 0720-71 04 44

E-post: johan.hedberg@christianberner.com

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Vi har levererat produkter och kompetens till VA-branschen i 125 år.

SERA – Doseringsutrustning
Membranpumpar, Slangpumpar, Kugghjulspumpar för fällningskemikalier, kolkälla och polymer, lut och syror
Robusta skåp och tavlor – Driftsäkra, Trygg arbetsmiljö
Plug’n’Dose, flexibelt och utbyggbart

Efcon – provtagare
Vakuumpump, Slangpump, Giljotin
Provväxlare, Kylskåp, Tempstabilisering
Driftsäkra robusta lösningar
Följer standarder EN 16479, EN ISO 5567-2, -10, NEN 6600-1

Knick – mätinstrument
Systemlösningar, Portabla lösningar
pH, Syre, Konduktivitet
Memosensteknik

Kuntze – mätinstrument
Klor fritt/totalt
pH/ORP

Hamilton – Elektroder och kalibreringsvätskor
Optek – analysinstrument
Turbiditet och färg
Inline UVT transmittansmätning

Ultraaqua – UV-desinfektion
Energieffektivt, Patenterat, Lågtryckssystem
Dricksvattenproduktion med ÖNORM-certifierade UV-aggregat.
Lösningar för dricksvatten, avloppsvatten, tekniskt vatten, processvatten, kylvatten
Många andra applikationer för desinficering, fråga oss gärna

Hf-Scientific – Mätinstrument
MicroTol mäter Turbiditet, temperatur, kalibrerings-kit

Tintometer – Mätinstrument
Lovibond mäter turbiditet, temperatur finns med bluetooth kommunikation som tillval

Lenzing – Filter
OptiFil är självrengörande automatfilter ner till 1 µm

Dessutom har vi
Onlinemätning av Ammonium, Nitrat, Fosfor, TSS/Slamhalt, TOC/COD

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna