Annons Vatten 2025 Vatten 2025
Är du annonsören? Redigera dina uppgifter här

Cerlic Controls AB


Kontaktuppgifter

Postadress

Box 2046

141 02 Huddinge

Telefon

08-501 694 00

Besöksadress

Mälarvägen 3, 141 02 Huddinge

Företagsfakta

Organisationsnummer

556179-8108

Sätesort

Stockholm

Etablerat år

1977

Antal sysselsatta

10

Årsomsättning

20 miljoner kronor

Kontaktpersoner

Försäljning Export

Henrik Linnarsson

Telefon: 070-597 62 71

E-post: henrik@cerlic.se

Försäljning Sverige

Mikael Rahmqvist

Telefon: 070-256 50 02

E-post: Mikael.Rahmqvist@cerlic.se

Försäljning Sverige

Magnus Skyttemo

Telefon: 08-501 694 89

E-post: magnus.skyttemo@cerlic.se

Försäljning Sverige

David Svalfors

Telefon: 072-160 95 67

E-post: david.svalfors@cerlic.se

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna

Sedan starten 1977 har Cerlics affärsidé varit att tillhandahålla »on-line«-information om viktiga parametrar inom avloppsvattenrening. Vår ambition är att vara den ledande leverantören av givare och mätutrustning inom bl a slamhantering på kommunala och industriella reningsverk. Syftet är att kunna styra och reglera processen så att bästa resultat uppnås till lägsta kostnad och minsta möjliga miljöpåverkan. Tillsammans med våra användare har vi utvecklat en enhetlig serie instrument för mätning, larm och styrning av processer i bl a kommunala avlopps­reningsverk, process-, livsmedels-, pappers- och cellulosaindustrier samt värmekraftverk.

I produktsortimentet ingår mätare för slamhalt, susphalt, syre, pH/redox, nivå, flöde och provtagare. Stor vikt läggs vid kontinu­erlig produktutveckling.

Produkter med lågt servicebehov och hög användarvänlighet har alltid varit Cerlics filosofi. Tillverkning och produktutveckling sker i egna lokaler i Segeltorp.

Cerlic är ISO 9001- och 14001 certifierat. Ambitionen är att vara den föredragna leverantören av instrument för VA-området.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • EMAS
 • Vattenindustrin
 • Föreningen vatten
 • Svenskt vatten
 • Swepump
 • Teknikföretagen
 • Svensk Automation
 • ITF
 • SSTT
 • Geotec
 • VVS-fabrikanterna