Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vid Norsborgs vattenverk utanför Stockholm används specialtillverkade skopor för skumning av långsamfilter. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Norsborg hyvlar sandfilter med specialskopa

Cirkulation 4/23

Vid Norsborgs vattenverk i Stockholm sköts underhållet av sandfiltren av specialbyggda skumningsskopor. De gör arbetet snabbare och mer skonsamt för filtren.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Att skumma av långsamfilter. Det har gjorts i 200 år. Hur svårt kan det vara? En pensionerad drifttekniker har ändå funderat ut en bättre lösning och dagens vattenverksarbetare är nöjda.

– Vi har kört den här tekniken sedan 2017. Innan dess hade vi rullskrapor, säger Tommy Engström, planeringsingenjör vid Norsborgs vattenverk, en av Stockholm Vatten och Avfalls stora anläggningar.

Det vanligaste sättet att skumma av, eller rensa, långsamfilter är med hjälp av en bandtraktor, typ Bobcat. Ibland med en vanlig skopa, ibland med en specialbyggd rullskopa där avståndet mellan skopan och rullen går att ställa in för att bara få med de centimetrar i ytskiktet som man vill komma åt för att rensa de översta lagrens biohud. På mindre sandfilter förekommer även fortfarande att sanden grävs ur manuellt.

När Guy Enell jobbade på vattenverk fick han en idé till produktutveckling.

– Det var på 1990-talet. Då hade vi entreprenörer med rullskopa för att skumma av filtren, något som jag tyckte var ineffektivt. Det skapar också större tryck än nödvändigt då maskinisten måste hålla nere skopan med hydrauliken, säger Guy Enell.

Guy Enell började istället fundera på om man inte istället borde tänka en konstruktion med en skärande skopa, som en osthyvel. Som inte behöver tryckas ner, som arbetar på en större yta och då jobbar snabbare och mer ekonomiskt.

– Jag och min bror tog fram en prototyp som vi fick mönsterskydd på. Sedan bytte jag jobb och den sattes i väntläge. Min bror Bo och jag tog upp idén flera år senare, berättar Guy.

De startade ett litet familjeföretag, Eniv AB, kring uppfinningen. Skopan gjordes justerbar så att det går att ställa in djup och anpassa till olika förutsättningar. År 2017 sålde de två stycken till Norsborgs vattenverk.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

–  Det är ingen vanlig skopa utan ett precisionsverktyg för ett vattenverk. Det ligger mycket jobb bakom att få balanserade verktyg som ska vara hållbara. Egentligen är de för välgjorda, menar Guy Enell.

De kom igång i liten skala och sålde fem stycken. Sedan kom pandemin.

På Norsborgs vattenverk finns idag 38 långsamfilter. Råvattnet är ytvatten från Mälaren. Filtren behöver rensas två gånger per år, vår och höst. Under arbetet körs en av skoporna, och personalen hinner köra ett till två filter per dag. När Cirkulation är på besök går det snabbt och enkelt att hyvla av ett filter.

– En stor fördel för ett vattenverk är att det inte finns någon hydraulik monterad på skopan, säger Tommy Engström. Ett riskmoment för oljeläckage är alltså ur bilden.

Trots att arbetssättet kräver två moment; skumningsskopan kör ihop en hög som sedan förs till ett band för tvätt, menar Tommy Engström att det går snabbare än tekniken med rullskopa. Efter tvätten återförs sanden.

Efter skumningen av filtret tas en annan enhet fram. En avstrykare som luckrar upp och jämnar ut sanden i filtret. Den har även uppsamlare på sidorna som ska förhindra att åsar bildas. Bröderna Enell har kallat enheten för Sladden. Verktyget liknar något som skidanläggningar brukar använda för att jämna till snön i pister.

– Sladden krattar manegen inför nästa gång. Tio minuter med sladden, efter att de skummat, gör att de kan släppa på vattnet väldigt snabbt, anser Guy Enell.

Naturligtvis finns en baksida också. En specialtillverkad skopa som görs för hand enbart för vattenverk, blir dyrare än en vanlig sandskopa.

För Tommy Engström finns mer arbete med underhållet av långsamfiltren. Även när de rensas regelbundet så täpps de till slut igen. Vart 8:e – 11:e år grävs filtren ur ner till singlet och hela sand­volymen byts ut.

De äldsta filtren vid Norsborg är från 1910. För närvarande pågår ett arbete med betongrenoveringar . Vid tömning av hela filter gås betongen igenom och renoveras vid behov.

– I ett filter har vi gjutit om hela konstruktionen med en bassäng i bassängen. På det filtret satte vi också in rostfritt i skarvarna. Vi undersöker nu om vi ska kunna använda den lösningen på flera filter, berättar Tommy Engström.

Ett annat problem är dräneringsrör. Dåliga ­plaströr från 1970-talet ligger i bottenkonstruktionen. I samband med annan renovering byts de också ut.

Just nu pågår också projektering för att utöka kapaciteten med sex nya sandfilter, men det kommer att ta några år innan de står klara.

Andra specialbyggda alternativ för skumning av vattenfilter är till exempel Doppstadt Puma 2400 eco, marknadsförd i Sverige av OP System. Maskinen är utrustad med sensorer som ska ge den specialbyggda matningsenheten ett exakt djup. Den har bland andra använts av Sydvatten.

Annons Wateraid